Organizacija nastave u prirodi

Nastava u prirodi je novina koju Motel Beli Dvor organizuje u svojoj ponudi. Program je dinamičan, interesantan i raznovrstan, jer se vodilo računa da se obuhvate različiti segmenti i zadovolje kako potrebe dece tako i plan i program koji zahteva škola (kultura, tradicija i običaji, prirodne vrednosti, sportske aktivnosti i umetničke sposobnosti dece).

Aktivnosti su u potpunosti propraćene od strane animatora koji će deci i učiteljima biti uvek dostupan.

Deca će provesti čarobnih 7 dana u Motelu Beli Dvor u Somboru.