Cenovnik za ekskurzije i sportske ekipe

U cenovnik za smeštaj grupnih poseta ekskurzija i sportskih ekipa Motela Beli Dvor uračunati su boravišna taksa i PDV.

Punpansion :1.500,00 RSD (12,5 €)
Polupansion :1300,00 RSD (11 €)
Prenociste sa doruckom:1.100,00 RSD (9 €)
Prenoćište:800,00 RSD (7 €)
Prolazni ručak:400,00 RSD (3,5 €)

Cena diskoteke po osobi iznosi 120,00 sa PDV- om
Noćenje sa doruckom u dvokrevetnoj sobi za grupe preko 10 osoba 1.200,00 RSD (10 €)

Oslobađanje od plaćanja boravišne takse za đake uz overen spisak dece i potvrdu od strane škole.

NAPOMENA:
Prednost ima agencija koja prva avansno uplati 70% od ukupnog iznosa.
Obavezno poneti blanko registrovanu menicu, menično ovlašćenje i depo karton kao garanciju izvršenja obaveze.
Ukoliko se otkaže dolazak grupe nakon izvršene uplate hotel zadržava pravo na 30% iste uplate.
U slučaju promene kursa eura hotel zadržava pravo korigovanja cena. Za veći broj gostiju važi popust u dogovoru sa agencijom, ili drugim organizatorom posete našem objektu. Uz proviziju agenciji obezbeđujemo i gratis smeštaj i hranu za nekoliko osoba (predstavnika agencije, vozače, nastavnike i sl.)

Način plaćanja:
- gotovinski
- avansno 2 dana do dolaska
- platnim karticama ( visa, visa electron, master card, maestro, dina)
- virmanski (uz garanciju menice ,meničnog ovlašćenja, depo kartona)